En webbplats skräddarsydd för dig! 

Jag hjälper dig att skapa en snygg, relevant och lättanvänd webbplats anpassad för dina specifika behov och som syns väl i Googles sökmotor. Likaså kommer den se bra ut i olika skärmstorlekar och för olika mobila enheter. Med hjälp av publiceringsverktyget Word Press kommer du själv kunna uppdatera din webbplats innehåll med bilder, text och video – efter en kortare introduktion.

slider_1v2opt

Strategi, design och optimering – din webbplats från start till mål
  • När vi i nära samarbete skapar din webbplats så sker det huvudsakligen i tre steg. Först lägger vi tillsammans upp en strategi, en mer övergripande plan. Vi tar reda på vad du vill ha ut av din webbplats, vad du har för syfte och vilken din primära målgrupp kommer att vara. Du kan även ställa dig frågan om du kommer vilja uppdatera innehållet på din sajt själv med hjälp av ett publiceringsverktyg, exempelvis Word Press.
  • Under fas två när vi förhoppningsvis fått mer kött på benen börjar vi skissa på olika layout- och designlösningar, vanligtvis använder jag mig av WordPress-mallar som sedan modifieras specifikt efter kundens önskemål. Det är även under denna fas som vi diskuterar olika responsiva designlösningar så att din webbplats fungerar optimalt oavsett vad för typ av skärm och enhet som dina besökare använder sig av.
  • Under den slutliga fasen optimerar vi webbplatsen och dess innehåll. Primärt handlar det om textbearbetning – och så kallad “sökmotoroptimering” (SEO) för att hamna i topp i Googles resultatlistor på vissa valda sökord. Men vi tittar även på hur webbplatsen fungerar rent tekniskt, helt enkelt hur den “mår” efter lansering. För detta ändamål använder jag mig av verktyget Google Webmaster Tools.